Resultat?  :


"Det värsta du kan göra dina barn är att glömma din egen barndom "

Exempel på resultat vid genomförda arbeten:

Minskad personalomsättning med 7 procentenheter (stort kommunalt bolag)

Ökad produktivitet med 13 procent på ett år utan investeringar (stor privatägd processindustri)

Ökad trivsel och ökad lönsamhet med 8 procent (liten försäljningsverksamhet)

Utrotande av dold rasism (stort kommunalt bolag)

Affärsresulterande skapande av kontakter (medelstort IT-företag)

Omfattande organisations- och chefsutveckling (litet speditonsföretag)

 

Men den största bedriften torde ju ändå vara att rodda en familj med ett multihandikappat barn och en fostertös utan att bryta ihop...

 

 

© joywas 2001