Kenth :


"Framtidens ledare"

Gillar:
Ledarskapsfrågor
Mentorskapstanken
Projektledning
Frihet
Utveckling av individ och organisation
Affärer och pengar
Framtid

Erbjuder:
Hjälp till alla typer av företag med:
- Att utvärdera och utveckla ledarskapet
- Mentorskap
- Lednings- och individstöd
- Projektledning
- Chefskap (chef att hyra)
- Hälsofrämjande ledarskap

- Utbildning och information
- Nätverk
- Kreativa lösningar på komplicerade frågeställningar
- Fungera som "djävulens advokat"

 

Chef och ledare sedan mitten av 80-talet, Ledare och ordförande inom idéburna organisationer, Facklig ombudsman, Kursledare, mentor och inspiratör, Egen företagare, Tekniker med en alltmer humanistisk syn på livet.

Är för närvarande anställd, som trafikchef, vid Borås Lokaltrafik AB men byter arbetsgivare under våren till ICA där jag blir lagerchef på ICA´s stora lager i Kungälv.

Jag arbetar också för 3 mindre företag i Göteborgsregionen med affärs-, chefs- och/eller organisationsutveckling.

© joywas 2001