Konsult-
verksamhet :


"Jag är intresserad av framtiden för där ska jag tillbringa resten av mitt liv"

Konsult = sakkunnig person, som anlitas för vissa specialuppdrag eller som rådgivare
eller
Konsult = en som vet hur det skall göras men som inte klarar av att göra det själv

Jag är fortfarande tillräckligt ung för att tycka att jag borde kunna fixa allt men samtidigt tillräckligt gammal för att veta att jag åtminstone inte klarar det själv.

Jag drivs av en tro på människans egen vilja, kunskap och förmåga att utveckla sitt eget liv utifrån sina förutsättningar.

Jag har en gedigen bakgrund som chef och ledare inom såväl näringsliv, kommunal verksamhet som föreningsliv och är en mycket tydlig ledare.

Jag är tämligen prestigelös och tar långa eller korta uppdrag som utvecklar mig och som kittlar i maggropen.

Det kostar dig ingenting att höra efter …….

Goda referenser finns

© joywas 2001