Lotta :


"Det är något med utsidan hos en häst - som är bra för insidan hos en människa"

Lotta sköter all vår administration och ekonomi samt underhåller hemsidan.

Det är Lotta du först pratar med om du ringer till oss.

Utöver dessa uppgifter hanterar Lotta presentationsmaterial, bokningar och beställningar.

 

 

 

© joywas 2001